Toàn cảnh VNews

Gen C – Thế hệ lớn lên trong đại dịch

19/04/2021, 08:35

Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày thế giới gặp "thảm họa" COVID-19. Nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại về những thay đổi địa chấn mà nó có thể gây ra những tác động liên tiếp lên cuộc sống của những đứa trẻ, thế hệ mới nhất của thế giới. Họ gọi chúng là Gen C hay Thế hệ C (Thế hệ COVID).

banner