Toàn cảnh VNews

Giải Sách hay - hành trình 10 năm khuyến đọc

27/09/2020, 18:34

Ngày 27/9 tại TP.HCM đã diễn ra lễ trao Giải Sách hay 2020. Đây là năm thứ 10 giải thưởng được trao, cũng đồng thời đánh dấu hành trình 10 khuyến đọc sách hay, nhằm góp phần đưa những cuốn sách hay, sách quý đến được với công chúng nhiều hơn và làm cho công chúng đến với sách hay nhiều hơn

banner