Toàn cảnh VNews

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

23/03/2021, 20:39

Ngày 23/3, các đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiểm tra, giám sát về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.

banner