Toàn cảnh VNews

Giáo dục thế hệ trẻ trồng và bảo vệ rừng ngập mặn

22/04/2021, 07:32

Với những quốc gia có đường bờ biển dài như Việt Nam thì vai trò của rừng ngập mặn vô cùng quan trọng đối với môi trường và cộng đồng dân cư ven biển. Không chỉ Việt Nam mà chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới cũng quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng ngập mặn, nhưng các giải pháp bảo tồn, bảo vệ ấy cần lâu dài. Thậm chí là không chỉ trong một thế hệ.

banner