Toàn cảnh VNews

Giới chức Nhật Bản đề cập khả năng hủy Olympic Tokyo

15/04/2021, 18:09

Trong bối cảnh chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là tới Đại hội thể thao Olympic Tokyo, hôm nay, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền tại Nhật Bản cho biết có thể tính đến phương án hủy sự kiện thể thao này nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục xấu đi.

banner