Toàn cảnh VNews

Google khôi phục hoạt động sau sự cố gián đoạn

15/12/2020, 08:10

Tối 14/12, các dịch vụ của Google, bao gồm YouTube, Gmail và Google Drive, đã khôi phục hoạt động, vài giờ sau sự cố gián đoạn ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dùng trên thế giới.

banner