Toàn cảnh VNews

Hà Giang đặt mục tiêu phát triển khá khu vực miền núi phía Bắc

17/10/2020, 21:08

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và sáng tạo, chiều ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.