Toàn cảnh VNews

Hà Nam điều chỉnh kế hoạch năm học để phòng chống dịch

14/05/2021, 18:12

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, , Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam có Công văn thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm học 2020-2021 để phòng, chống dịch.

banner