Toàn cảnh VNews

Hà Nam phát huy hiệu quả Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng

07/05/2021, 17:08

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương tại Hà Nam đã sớm kích hoạt Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, hỗ trợ đắc lực chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

banner