Toàn cảnh VNews

Hà Nội cấp tập chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

27/02/2021, 18:08

Để đảm bảo đúng quy định qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 mới ở cộng đồng, vì thế, Hà Nội quyết định cho học sinh trở lại trường học vào ngày 2/3. Tuy nhiên, với số lượng học sinh, sinh viên đông nhất cả nước nên lịch trở lại trường sẽ không đồng thời mà ưu tiên cấp mầm non và phổ thông trước. Cùng với đó, công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp cũng được thực hiện kỹ lưỡng.