Toàn cảnh VNews

Hà Nội chốt phương án tuyển sinh

24/02/2021, 06:35

UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

banner