Toàn cảnh VNews

Hà Nội đảm bảo an toàn phòng dịch trong lễ giao quân

27/02/2021, 12:21

Sáng 27/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng thời tổ chức lễ giao, nhận tân binh.