Toàn cảnh VNews

Hà Nội đáp ứng y tế, sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng

16/01/2021, 07:04

Ngành y tế Hà Nội phụ trách phục vụ đảm bảo y tế 10 địa điểm tại Trung tâm hội nghị quốc gia và các khách sạn phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

banner