Toàn cảnh VNews

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

26/09/2020, 06:49

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố Dự thảo lần 3 Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mức tiền phạt được đề xuất tăng khá mạnh.