Toàn cảnh VNews

Hà Nội khai báo y tế bằng mã QR từ 5/3

28/02/2021, 07:05

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bắt đầu từ tuần sau, 5/3, người dân Hà Nội khi đến làm việc tại tất cả các cơ quan, đơn vị sẽ phải quét mã QR khi vào và khi ra về.

banner