Toàn cảnh VNews

Hà Nội xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế trung thực

08/02/2021, 21:06

Chiều 8/2, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của thành phố Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19  thành phố Hà Nội.