Toàn cảnh VNews

Hai chuyên gia bảo mật Việt Nam giành giải thưởng 40.000 USD

09/04/2021, 13:50

Hai chuyên gia bảo mật Việt Nam đã tìm ra lỗ hổng trong email và Windows 10 của Microsoft, giành giải thưởng 40.000 USD tại cuộc thi bảo mật hàng đầu thế giới.

banner