Toàn cảnh VNews

Hải Dương ngày đầu hết cách ly xã hội

04/03/2021, 08:18

Ngày 3/3 là ngày đầu Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh. Tại những địa phương trong tỉnh thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng, người dân bắt đầu trở lại với công việc, sản xuất, trừ một số lĩnh vực dịch vụ kinh doanh không thiết yếu. Còn những nơi áp dụng Chỉ thị 15, đặc biệt tại các điểm thôn khu dân cư đang phong tỏa, việc chấp hành phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm.