Toàn cảnh VNews

Hải Dương siết chặt kỷ luật trong các khu cách ly

26/02/2021, 11:25

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhiều ca bệnh với hàng nghìn người tiếp xúc gần phải đi cách ly tập trung. Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện đúng quy trình, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

banner