Toàn cảnh VNews

Hải Phòng chủ động phòng chống dịch tại Khu Kinh tế

21/05/2021, 13:14

Thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng đều nhận định, phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, bởi nếu tình huống xấu xảy ra, không chỉ một doanh nghiệp đơn lẻ bị thiệt hại mà tất cả các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng theo.

banner