Toàn cảnh VNews

Hải Phòng giải tỏa khu xây dựng lấn chiếm trái phép 9,2ha

21/06/2021, 13:12

Đúng theo kế hoạch, 7h ngày ngày 21/6 thành phố Hải Phòng bắt đầu tổ chức cưỡng chế đối với 159 trường hợp xây dựng trái phép trong khu đất 9,2ha ở phường Thành Tô, quận Hải An. Đây được coi là cuộc cưỡng chế quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

banner