Toàn cảnh VNews

Hải Phòng mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ

22/06/2021, 19:57

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được kiểm soát, đã qua 21 ngày thành phố không xuất hiện ca nhiễm mới, do vậy Hải Phòng đã điều chỉnh cho phép mở cửa trở lại các họạt động kinh doanh dịch vụ.

banner