Hàn Quốc cần thời gian để hoàn thiện nội các

14-04-2024, 18:35

Hàn Quốc sẽ cần thời gian để hoàn thiện nội các vì việc đề cử các ứng viên cho vị trí Thủ tướng và Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống sẽ mất nhiều thời gian. Nhận định được một quan chức cấp cao của Hàn Quốc đưa ra ngày 14/4.

Xem thêm