Toàn cảnh VNews

Hậu Giang thiệt hại hơn 2.300 ha lúa do mưa lớn

05/08/2020, 14:19