Toàn cảnh VNews

Hệ lụy từ lao động chui ở nước ngoài

21/11/2020, 21:20

Giấc mơ làm giàu vẫn không ngừng thôi thúc người dân tại nhiều miền quê Nghệ An tìm mọi cách để đi nước ngoài lao động, trong đó có cả con đường bất hợp pháp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải sống và lao động chui ngoài vòng pháp luật.

banner