Toàn cảnh VNews

Hiệu quả của mô hình CLB “không sinh con thứ ba”

01/03/2021, 07:45

Năm 2020, Kon Tum có tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 13 trẻ sơ sinh trên 1 nghìn dân, cao nhất của khu vực Tây Nguyên. Nguyên nhân là do tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, chịu ảnh hưởng bởi những hủ tục lạc hậu… gây ra khó khăn cho ngành y tế tỉnh trong công tác tuyên truyền. Trong bối cảnh đó, một số mô hình “Câu lạc bộ không sinh con thứ ba” đã trở thành điểm sáng trong công tác dân số tại địa phương.

banner