Toàn cảnh VNews

Hiệu quả mô hình cải cách hành chính “Ngày không chờ”

09/05/2021, 14:14

"Không cần viết", "Không cần chờ" nhưng công dân vẫn được giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Đây là mô hình "Ngày không chờ" được UBND phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội triển khai vào thứ 5 hàng tuần nhằm nâng cao chất lượng và giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công tại bộ phận 1 cửa.

banner