Toàn cảnh VNews

Hiệu quả mô hình trồng nấm, giải quyết việc làm địa phương

01/03/2021, 11:31

Đồng Xoài là một trong những địa phương trồng nấm bào ngư và nấm mèo có tiếng tại tỉnh Bình Phước. Những năm gần đây, người dân trồng nấm phát triển nhiều hơn, đem lại hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.