Toàn cảnh VNews

Hồ Tây lại ô nhiễm

06/04/2021, 18:41

Qua kiểm tra, chất lượng nước ở hồ Tây có dấu hiệu bị ô nhiễm, nhiều thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, sinh khối và mật độ tế bào thực vật cao.

banner