Toàn cảnh VNews

Hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư V-CART

12/12/2020, 17:25

Sáng 12/12, Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư V-CART, một sáng kiến của Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K đã chính thức ra mắt. Đây cũng là chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực ung thư.

banner