Toàn cảnh VNews

Hỗ trợ nông dân ứng phó hạn mặn và dịch bệnh

24/09/2020, 08:52

Nhằm ứng phó hiệu quả với tình hình hạn mặn và hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ trước đại dịch COVID-19, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Bayer Việt Nam triển khai  dự án hỗ trợ sản xuất cho nông dân tại 5 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và 2 tỉnh Đông Nam Bộ.