Toàn cảnh VNews

Hòa Bình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

13/11/2020, 20:39

Chiều 13/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (lần 1). Thời gian chấm và đánh giá, xếp loại từ ngày 3/11-11/11/2020.