Toàn cảnh VNews

Hòa Bình hủy nổ quả bom 300kg bị sót lại sau chiến tranh

19/11/2020, 17:56

Được tìm thấy trong quá trình người dân cải tạo lại vườn, quả bom đã nằm sâu dưới mặt đất 2 mét, có trọng lượng khoảng 300kg, chứa 116kg thuốc nổ, do không quân Mỹ ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc vào khoảng năm 1972.