Toàn cảnh VNews

Học sinh Kiên Giang hoàn thành học kỳ 2 sớm 1 tuần

11/05/2021, 08:38

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch nhà trường đảm bảo kết thúc kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 15/5, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

banner