Toàn cảnh VNews

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - sông Hằng

21/07/2021, 23:06

Tối 21/7, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong - sông Hằng (MGC) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến.

banner