Toàn cảnh VNews

Hội nghị Cấp cao Lãnh đạo nữ ASEAN

12/11/2020, 21:50

Với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động, bền vững và bao trùm trong thế giới hậu COVID-19”, Hội nghị Cấp cao Lãnh đạo nữ ASEAN là dịp để các nhà Lãnh đạo ASEAN lắng nghe ý kiến và cùng trao đổi với những nhà Lãnh đạo nữ tiêu biểu trong khu vực, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy hiệu quả hơn vai trò của phụ nữ đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và phục hồi tổng thể sau đại dịch.

banner