Toàn cảnh VNews

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thành công tốt đẹp

17/01/2021, 11:43

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao, sáng 17/1/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc thành công tốt đẹp.