Toàn cảnh VNews

Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 32

02/03/2021, 13:56

Theo đó, kết quả nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cơ bản đã được hoàn thành trong đó nổi bật là những nỗ lực để Luật thanh niên năm 2020 được Quốc hội thông qua và sẽ nhanh chóng được triển khai đi vào thực tế cuộc sống

banner