Hội thảo Triển khai hệ giá trị quốc gia

10-05-2024, 21:34

Chiều 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gắn với thực tiễn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; thực hiện các giá trị văn hóa, con người Thừa Thiên - Huế”.

S Việt Nam

Thừa Thiên Huế

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm