Toàn cảnh VNews

Hơn 48 tỷ đồng để đóng cửa bãi rác Cam Ly

22/09/2020, 05:07

Tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư hơn 48 tỷ đồng để thực hiện 7 hạng mục trong dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2020.

Video liên quan

Autoplay