Toàn cảnh VNews

Hướng đi mới trong chăn nuôi tại Hà Nam

26/10/2020, 17:42

Với nhiều ưu điểm so với các con vật nuôi khác, chăn nuôi đàn bò thịt, bò sinh sản chất lượng cao đang là một trong những hướng đi quan trọng giúp nâng cao giá trị, hiệu quả ngành chăn nuôi của tỉnh Hà Nam.