Toàn cảnh VNews

Hướng tới ngày hội toàn dân

02/05/2021, 21:41

Gần 1 tháng nữa là đến ngày 23/5, ngày toàn dân sẽ đi bầu cử Hội đồng Nhân dân 3 cấp và Đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong các đơn vị quân đội, công tác chuẩn bị cho ngày hội của toàn dân như thế nào? Những chiến sỹ mới lần đầu tiên được ghi tên mình vào danh sách cử tri sẽ cảm thấy ra sao?

banner