Toàn cảnh VNews

Hướng tới xây dựng xã hội học tập ở Ninh Bình

13/11/2020, 08:18

Thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Ninh Bình ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia.

banner