Toàn cảnh VNews

Hướng về Đại hội Đảng XIII

25/01/2021, 18:21

Ngày 25/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra phiên trù bị. Sáng 26/1, phiên khai mạc chính thức Đại hội Đảng XIII sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội diễn ra từ nay đến hết 2/2. Tại Đại hội, các Đại biểu sẽ tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước sau 35 năm đổi mới, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII ( nhiệm kỳ 2016 – 2020) và xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.