Toàn cảnh VNews

Huyện đảo Bạch Long Vỹ bầu cử sớm thành công

22/05/2021, 13:30

Sáng 22/5, cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng đã đi bầu cử sớm 1 ngày so với cử tri cả nước.

banner