Toàn cảnh VNews

Indonesia đánh giá cao thỏa thuận RCEP

10/07/2020, 11:49

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Indonesia ủng hộ đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết theo đúng lịch trình vào tháng 11.