Toàn cảnh VNews

Indonesia xây dựng 300.000 giếng chống lụt

23/02/2021, 20:17

Chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia đang lên kế hoạch xây dựng thêm 300.000 giếng thẩm thấu chống lũ lụt với tổng kinh phí 400 tỷ rupiah (28,3 triệu USD) trích từ ngân sách. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm kiểm soát lũ lụt, theo đó chương trình này sẽ được triển khai từ năm 2020 đến năm 2022, với mục tiêu xây dựng 60 giếng tại từng khu vực.