Toàn cảnh VNews

Israel khai trương hệ thống tưới tiết kiệm năng lượng tại Hà Nội

18/04/2021, 17:56

Sáng 18/4, Đại sứ quán Israel và UBND thành phố Hà Nội khai trương hệ thống tưới tiết kiệm do Israel dành tặng thành phố Hà Nội. Hệ thống sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, chạy bằng năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm nước và sử dụng nước hiệu quả.

banner