Toàn cảnh VNews

Kết quả sơ bộ bầu cử địa phương và trưng cầu ý dân tại Italy

22/09/2020, 06:46

Ngày 22/9, Italy đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương tại 7 trên 20 vùng và cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp được tiến hành trước đó 2 ngày. Theo đó, dựa trên kết quả kiểm hơn 95% điểm bỏ phiếu, tương quan lực lượng giữa các chính đảng đang ở thế khá cân bằng. Đây cũng là kết quả thu được trong cuộc trưng cầu ý kiến người dân về việc giảm số nghị sĩ tại Quốc hội.