Toàn cảnh VNews

Kết thúc cách ly xã hội ở Hải Dương

03/03/2021, 08:42

Vào lúc 0 giờ ngày 3/3, tâm dịch COVID-19 tại thành phố Chí Linh đã được gỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế. Đây cũng là thời điểm huyện Cẩm Giàng gỡ bỏ phong tỏa và tỉnh Hải Dương kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh.

banner